Välkommen till
    PK Trailerteknik AB

    Tillverkar, bygger och servar trailers
    och släpvagnar för tunga fordon

Typ: T4-83-KPOUTZ

TILLVERKNINGSÅR: 2011

Beställare: Loffes Maskin & Specialtransporter AB.

 

Specifikation:

4-Axlig

Lastyta varav lågbord: 13700/1670mm lågbord 6500mm hydrauliskt utskjutbar till 9500mm i bakkant. 1st upplagsbankar med fäste för iläggsramper på trombondelen.

3000mm lastyta på svanhalsen, fast flak.

Höjd lågbord: 550mm plant lågbord med 130mm nedsänkt grop i framkant, drag ut trombon i bakkant så får man en grop bak.

Totalvikt: 83000kg

Svanhals: 35000kg. Hydrauliskt ställbar med fast flak monterat på svanhalsen, 400mm höga lämmar.

Fjädring: Luftfjädring med nivåreglering, tre körlägen, ett normalt , ett högre samt ett lägre.

Bromsar: Trumbromsar med EBS.

Styrning: Elektronisk tvångstyrning ifrån svanhalsens vändkrans till de två bakre axlarna, medspårande andra axel.

Automatisk ändring av styrvinklarna med trombonen utskjuten. Automatisk linjering av axlarna. Radiostyrning.

Axellyft: Andra axeln styrs från knapp i bil.

Breddning: Utskjutbara breddningskonsoler till bredd 3100 och 3500mm..

Belysning: Allt belysning typ: LED diodljus, P-light, roterande ljus på breddmarkeringsskyltarna, blixtljus bak, arbetsbelysning på svanhalsen samt breddmarkeringsutrustning.

 

Övrigt:

Delning mellan hög och lågbord ( kan byta lågbord), hydraulisk trombornering av lågbordets bakkant med 3000mm, 1st banke med 4st aluminiumutfyllnader. Nedslagning bak med fäste för lösa aluminiumramper. 

Ränna mellan rambalkarna längs hela vägen, bredd 660mm. 

Kättinglådor fram och bak i lågbordet.

Galvade breddningskonsoler, stolpar och breddmarkeringsutrustningen.

Automatisk smörjsystem på axlarna samt styrning bak.

Påluftning av första axeln för att öppna delningen vid ilägg av skims.