Välkommen till
    PK Trailerteknik AB

    Tillverkar, bygger och servar trailers
    och släpvagnar för tunga fordon

Bakgrund

PK TrailerTeknik AB, startar upp sin verksamhet i januari 2005.  Verksamheten omfattas i  första hand av nytillverkning av maskintrailers, maskinsläpvagnar, jumbotrailers samt maskinkärror.
Ombyggnader och förändringar av äldre trailers  är även en del av verksamheten.

Verksamheten hyrde in sig i lokaler hos Volvo Arendal och omfattade ca 400 kvm som en del i en större maskinhall.  Företaget har under tiden haft en bra orderstock och efterhand  utökades lokalerna och man tog över hela maskinhallen på ca 2000 kvm.

Man förvärvade och köpte samtidigt bolaget JIWE-Dörren AB som redan fanns i lokalen med dess maskinpark och personal.  JIWE-Dörren tillverkar industridörrar i stål och aluminium  och dess kunskaper och maskiner för aluminiumbearbetning blev ett mycket värdefullt  tillskott även för trailertillverkningen.

Kenneth Hjalmarsson har lång erfarenhet  av trailerbyggnation från bl. a. företagen Hafo och VM-Trailer.  Idag har bolaget ca 12 medarbetare i verksamheten och man räknar med fortsatt expansion.

Affärsidén är att konstruera och tillverka trailers av hög kavalite med stor flexibilitet samt hög utrustningsnivå till låga priser.

Miljö & Ekonomi

Trailerteknik har sett över sin verksamhet från försäljning, projektering, montering och uppföljning.

Vi är certifierat enligt ISO 14001:2004 sedan 2004 och planerar att genomföra certifiering enligt ISO 9001:2000 innan sommaren 2009.

    
UC AB intygar att:

JiWeDörren AB
556577-9781
Arendals Allé
418 79 Göteborg

Har erhållit 071119

Högsta Kreditvärdighet

Enligt UC Risk
Riskprognos 0,09%
Riskklass 5